ธุรกิจเปิดร้าน บริการถ่ายเอกสาร ลงทุนครั้งเดียว สร้างรายได้ตลอดชีพ

0
12575

บริการถ่ายเอกสาร ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนหันมาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันบริการถ่ายเอกสารไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็กอีกต่อไป หลายคนที่มีเงินลงทุนบ้างก็เลือกที่จะเปิดร้านบริการถ่ายเอกสารควบคู่ไปกับธุรกิจประเภทอื่น เช่น เปิดร้านคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการถ่ายเอกสาร , เปิดร้านถ่ายภาพ พร้อมบริการถ่ายเอกสาร หรือเปิดร้านขายของชำ พร้อมรับบริการถ่ายเอกสาร เป็นต้น

หลายคนยังคงกังวลกับความเสี่ยงของธุรกิจเปิดร้านถ่ายเอกสาร บ้างก็กลัวจะไม่คุ้มทุน หรือใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ทุนกลับคืนมา แต่หากเราได้ทำเลที่เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทนี้ ดิฉันเชื่อว่าธุรกิจประเภทร้านถ่ายเอกสารจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี นอกจากนั้นธุรกิจประเภทนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราไปตลอดชีพอีกด้วย

อยากเปิดร้านถ่ายเอกสารควรเริ่มต้นอย่างไรดี ?

มีงินลงทุน ประมาณ 70,000 -150,000 บาท อยากเปิดร้านถ่ายเอกสาร จะซื้ออะไรได้บ้าง

  • เครื่องถ่ายเอกสารมือสองราคาประมาณ 60,000 บาท ประสิทธิภาพในการถ่ายเอกสาร ประมาณ 30แผ่น /นาทีเครื่องใหม่ ราคาประมาณ 150,000 บาท
  • วัสดุกระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

printer-958139_1280

อุปกรณ์

  • เครื่องถ่ายเอกสาร
  • กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ
  • หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
  • อุปกรณ์ใช้งาน เช่น แม็กเย็บกระดาษ , กาวสองหน้า , ปากกาสี เป็นต้น

รายได้

เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 – 1,500 บาท (ข้ึนอยู่กับทำเลที่ตั้งร้าน)

วิธีดำเนินการ

1. ทำเลที่ตั้งร้าน ควรอยู่ในแหล่งชุมชน สถานศึกษาหรือใกล้สถานที่ราชการ  เป็นต้น

2. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นต่าง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกับงานที่ใช้เพราะประสิทธิภาพของเครื่องที่แตกต่างกัน ราคาก็จะแตกต่างกันด้วย

3. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานจากพนักงานของบริษัทที่ทางร้านได้สั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

4. สั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ เช่น A4, B4 เป็นต้น

13874426946159-640x390x2

5. จัดตกแต่งร้านให้ดูสะอาดและสวยงามพร้อมบริการลูกค้า หน้าร้านควรเป็นกระจกใสเพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นเครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างชัดเจน หรืออาจติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้หน้าร้านพร้อมบอกรายละเอียดราคาการถ่ายเอกสาร เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นและเกิดความสนใจ

6. อัตตราค่าถ่ายเอกสารให้คิดตามขนาดกระดาษต้นแบบและลักษณะของการถ่ายเอกสาร เช่น

  • กระดาษ A4 ราคาแผ่นละ 0.75 – 1 บาท
  • กระดาษ B4 ราคาแผ่นละ 1.50 -2 บาท
  • ย่อ ราคาแผ่นละ 2 บาท
  • ขยาย ราคาแผ่นละ 2 บาท (โดยต้นทุนอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.50 สตางค์ / แผ่น)

7. คอยดูแลตรวจสอบเครื่องถ่ายเอกสารก่อนการใช้งานทุกคร้ัง หากมีไฟสัญลกัษณ์ปรากฏเตือนบนแผงหน้าปัดควรหยุดการใช้งานทันที และตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจนไฟสัญลักษณ์นั้นหายไป จึงใช้งานต่อได้

copier-17310_1280

ข้อแนะนำ

1. ควรให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจโดยอาจมีบริการเสริม เช่น รับเข้าเล่ม ทำปกรายงาน หรือรับพิมพ์งานร่วมด้วย ทั้งนี้หากมีทุนมากพออาจจะเปิดเป็นร้านคอมพิวเตอร์ไว้บริการ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือค้นหาข้อมูลสำหรับทำรายงานหรือเอกสารต่างๆ

2. เมื่อเริ่มดำเนินกิจการใหม่ควรใช้เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง เพราะจะช่วยลดต้นทุนลงได้มาก

3. หากมีทุนไม่พอในการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร อาจใช้วิธีการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมาให้บริการลูกค้าแทนก่อนก็ได้ โดยบริษัทที่จำหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจะคิดค่าเช่าเป็นรายแผ่น แผ่นละ 0.80 สตางค์ แต่เมื่อเราถ่ายเอกสารให้ลูกค้า ก็ควรปรับเพิ่มอัตราค่าถ่ายเอกสารด้วย

ธุรกิจเปิดร้านถ่ายเอกสาร อาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ทำแล้วได้ทุนคืนภายในระยะเวลาอันสั้น แต่อนาคตธุรกิจประเภทนี้จะค่อนข้างมั่นคงและทำรายได้ให้เราได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณเลือกที่จะทำธุรกิจเปิดร้านถ่ายเอกสาร ควรศึกษาพื้นที่ทำเลของร้านให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน พื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากที่สุด ก็คือ บริเวณโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เพราะร้านถ่ายเอกสารถือว่ามีความจำเป็นต่อนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here