เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kaiaridee.com (ขายอะไรดี) เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารอาชีพต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษารายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพทั่วไป เราเป็นสื่อที่มุ่งเน้นให้ทุกคนประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม แต่ต้องประกอบอาชีพด้วยความสุจริต เรายินดีเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน

หากท่านใดที่ประกอบธุรกิจSme หรือท่านเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ สื่อของเรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะนำเสนอข้อมูลธุรกิจของท่าน เพื่อให้สาธารณะชนทั่วไปได้เข้ามาอ่านศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจประกอบอาชีพ

จุดประสงค์ของเรา

เราเป็นสื่อเกี่ยวกับอาชีพ เพราะฉะนั้นเราจึงมุ่งเน้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับอาชีพค้าขายต่างๆ ทั่วไป มารวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลที่เราได้เผยแพร่ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเรายังมีความต้องการอยากเห็นพี่น้องคนไทยมีอาชีพที่มั่นคง มีอยู่มีกินที่ดีขึ้น มีงานทำ เรามุ่งหวังอยากให้ทุกคนทำงานสุจริต ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

ทางทีมงานเว็บไซต์ www.kaiaridee.com (ขายอะไรดี) มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเว็บไซต์ของเราจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้ ซึ่งเราหวังว่าผู้อ่านและผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่านจะนำเนื้อหาในบทความเหล่านี้ กลับไปพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ทางเว็บไซต์ www.kaiaridee.com (ขายอะไรดี) จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหายกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้